کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

هنگامی که فر عصبانی میشود اولین جرقه عصبانیت باعث تحریک غددی در مغز به نام amygdala میشود. تحریک این غدد باعث تحریک هیپوتالاموس در مغز میشود. بدین ترتیب هیپوتالاموس با ترشح هورمون کورتیکوتروفین ، به غده هیپوفیز پیام ارسال مینماید. غده هیپوفیز با فعال کردن غدد فوق کلیوی هورمون آدرنوکورتیکوتروفیک را ترشح میکند و در نهایت هورمون های استرس مانند کورتیزول ، آدرنالین و نورادرنالین توسط غدد فوق کلیوی در بدن ترشح میشوند.

ادامه مطلب

دعا و نیایش با پروردگار، یکی از حقیقت های سازنده جنبه های مثبت آدمی و از بنیادی ترین علل رشد و تعالی انسان می باشد. در بیشتر مواقع، انسان ها در شرایط سخت و دشوار، دعای کوتاهی را زیر لب خود زمزمه می کنند. که این دعا، همان درخواست کمک از قدرت برتر و بالاتر است که اثرات عالی و بسیار عمیقی در زندگی ما به همراه دارد. برقراری ارتباط با این منبع قدرت، امید و سلامت روان و سلامت عاطفی را تضمین می کند.

ادامه مطلب

هر روزه به تعداد افرادی که بیماری روانی طولانی مدت دارند افزوده میشود. همچنین به جمعیت افرادی که عدم تحرک جسمی و انزوای اجتماعی را تجربه میکنند افزوده میشود. بنابراین بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به درمانهای نوآورانه و مؤثر حس میشود.
هنرها از طریق ارائه کمک، ارتقاء بهزیستی و ایجاد فضایی برای ارتباطات اجتماعی نقش مهمی در این امر دارند.

ادامه مطلب

احتمالا همه‌ی شما حداقل یک نفر را می شناسید که هر روز کارهایی را که انجام داده می نویسد. اما آیا به راستی نوشتن می تواند درمانی قطعی برای بهبود سلامت روان ما باشد؟ با توجه به گفته ها و براوردهای علمی، پاسخ سوال شما مثبت است.

ادامه مطلب