کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

کلینیک ترک اعتیاد پویان رشت

دکتر سیده زهرا پیرونذیری

اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری قابل درمان است ولی درمان اعتیاد فاکتور هایی دارد که فرد معتاد و خانواده و نزدیکان باید به آن ها توجه ویژه داشته باشند. یکی از این فاکتور ها صبر و شکیبایی این افراد برای گرفتن بهترین نتیجه است. برای رهایی از مواد اعتیاد آور باید زمان طولانی را صرف ترک و مراقبت های بعد از آن کنید. این صبر میزان حمایت شما از بیمار را نشان خواهد داد. روش درمان صحیح اعتیاد به شما در کوتاه تر شدن این مسیر کمک به سزایی می کند.

ادامه مطلب

خیلی از افراد برای درمان اعتیاد درگیر باور های غلطی هستند که از موانع ترک مواد مخدر محسوب می شود، این افراد تصور می کنند که این بیماری قابل درمان نیست یا برای درمان باید از روش های سخت، طولانی و درناک گذشته استفاده کرد. اکنون با وجود پزشکان متخصص و کلینیک های ترک اعتیاد، درمان اعتیاد به مواد مخدر برای تمامی سنین به راحتی امکان پذیر است.

ادامه مطلب

بسیاری از بیمارانی که موفق به ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر می شوند بعد از مدت کوتاهی و یا با بروز کوچک ترین مشکلی مجدداً گرفتار مصرف مواد مخدر می شوند و دچار عود اعتیاد می گردند. آموزش مهارت های مورد نیاز در جلوگیری از بازگشت معتادان مؤثر است و مسبب کاهش بازگشت به اعتیاد در افراد می شود.

ادامه مطلب

سوء مصرف مواد مخدر می تواند عملکرد مغز را در نواحی انگیزش، حافظه، یادگیری، قضاوت و کنترل رفتار مختل سازد، بنابراین غالباً نوجوانانی که سوء مصرف مواد مخدر دارند در مدرسه با مشکل مواجه می شوند، عملکرد تحصیلی ضعیف دارند و در امور مربوط به سلامت (شامل سلامت روان و قانون) دچار مشکل اند.

ادامه مطلب