ویتامین ها

ویتامین های گروه ب عبارت جزء ویتامین های محلول درآب هستند شامل:

  ویتامین ب1 (تیامین)

  ویتامین ب2 (ریبوفلاوین)

  ویتامین ب3 (نیاسین)

  ویتامین ب5 (پانتوتنیک)

  ویتامین ب6 (پیریدوکسین)

  ویتامین ب7 (بیوتن)

  ویتامین ب9 (اسیدفولیک)

  ویتامین ب12(کوبالامین)